Vrácení řidičského průkazu • Kutná Hora

Vrácení řidičského průkazu


Vrácení řidičského průkazu po vybodování

Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku vybodování, můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po splnění následujích podmínek:

• od odebrání řidičského průkazu uběhlo nejméně 12 měsíců
• zdravotní způsobilost
• dopravně psychologické vyšetření
• přezkoušení z odborné způsobilosti

Přípravu v autoškole je možné absolvovat i před uplynutím roční lhůty, ne však dříve než o měsíc před skončením sankce. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné dodat autoškole Výpis z karty řidiče, Přihlášku (žádost) a Posudek o zdravotní způsobilosti.
 

Vrácení řidičského průkazu po Zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV)

Pro vrácení řidičského průkazu po Zákazu řízení motorových vozidel platí obdobná pravidla jako pro vybodované řidiče s tím rozdílem, že zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole je možné absolvovat až po skončení zákazu činnosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné autoškole dodat rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti, v případě prominutí trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení.
 

Vrácení řidičského průkazu po jeho odnětí ze zdravotních důvodů

Pokud od právní moci o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat odbornou způsobilost. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné autoškole dodat Výpis z karty řidiče, Posudek o zdravotní způsobilosti a Žádost o přijetí k výuce a výcviku.

 

Přezkoušení z odborné způsobilosti

Je nutné absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti:

test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
praktická jízda na vozidle každé skupiny

Pro přezkoušení z odborné způsobilosti je k dispozici jeden opravný pokus. V případě, že se některou část zkoušky nepodaří úspěšně absolvovat ani napodruhé, je nutné před dalším pokusem z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.


Cena v naší Autoškole:

skupina B (os. automobil)
předvedení na přezkoušení a teoretická příprava: 1.800,- Kč
min. 2 výcvikové hodiny před přezkoušením jsou nutné

jízdy dle Vašeho výběru před přezkoušením:
2 výcvikové hodiny (90 minut) 700,- Kč

4 výcvikové hodiny (2 x 90 minut) 1.300,- Kč
6 výcvikových hodin (3 x 90 minut) 1.800,- Kč


skupina A (motocykl A2 nebo A)
předvedení na přezkoušení: 1.900,- Kč
min. 4 výcvikové hodiny před přezkoušením jsou nutné


jízdy dle Vašeho výběru:

4 výcvikové hodiny (2 x 90 minut) 1.600,- Kč
6 výcvikových hodin (3 x 90 minut) 2.300,- Kč
 

informace a objednání na telefonu 736 774 642 nebo e-mailu autoskola.holy@seznam.cz

Zahájení kurzu
v Kutné Hoře

nejbližší zahájení
pro auto nebo motorku?
Říjen 2019 dle domluvy- obvykle
do 7 dnů
(možné středy)
► 736 774 642

učebna:
Jana Palacha 166, K.H.
budova základní školy
foto, popis


 

ZÁPIS / OBJEDNÁVKA
do kurzu autoškoly

• Elektronicky
on-line přihlášení

♦ do 3 pracovních dnů voláme

• Telefonicky
► 736 774 642

 na zmeškané hovory voláme hned jak to je možné

• SMS ve tvaru
jméno, příjmení, skupina
(příklad: Jan Novák B)

► poslat na č. 736 774 642

♦ hned jak to je možné odpovíme