Vrácení řidičského průkazu • Kutná Hora

Vrácení řidičského průkazu


Vrácení řidičského průkazu po vybodování

Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku vybodování, můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po splnění následujích podmínek:

• od odebrání řidičského průkazu uběhlo nejméně 12 měsíců
• zdravotní způsobilost
• dopravně psychologické vyšetření
• přezkoušení z odborné způsobilosti

Přípravu v autoškole je možné absolvovat i před uplynutím roční lhůty, ne však dříve než o měsíc před skončením sankce. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné dodat autoškole Výpis z karty řidiče, Přihlášku (žádost) a Posudek o zdravotní způsobilosti.
 

Vrácení řidičského průkazu po Zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV)

Pro vrácení řidičského průkazu po Zákazu řízení motorových vozidel platí obdobná pravidla jako pro vybodované řidiče s tím rozdílem, že zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole je možné absolvovat až po skončení zákazu činnosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné autoškole dodat rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti, v případě prominutí trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení.
 

Vrácení řidičského průkazu po jeho odnětí ze zdravotních důvodů

Pokud od právní moci o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat odbornou způsobilost. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné autoškole dodat Výpis z karty řidiče, Posudek o zdravotní způsobilosti a Žádost o přijetí k výuce a výcviku.

 

Přezkoušení z odborné způsobilosti

Je nutné absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti:

test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
praktická jízda na vozidle každé skupiny

Pro přezkoušení z odborné způsobilosti je k dispozici jeden opravný pokus. V případě, že se některou část zkoušky nepodaří úspěšně absolvovat ani napodruhé, je nutné před dalším pokusem z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.


Cena v naší Autoškole:

skupina B  (os. automobil)
předvedení na přezkoušení a teoretická příprava:  3 000 Kč
min. 2 výcvikové hodiny před přezkoušením jsou nutné

jízdy dle Vašeho výběru před přezkoušením:
2 výcvikové hodiny (90 minut)  1 300 Kč


skupina A  (motocykl A2 nebo A)
předvedení na přezkoušení:  3 000 Kč
min. 3 výcvikové hodiny před přezkoušením jsou nutné


jízdy dle Vašeho výběru:

1 výcviková hodina (45 minut)  800 Kč
2 výcvikové hodiny (90 minut)  1 500 Kč
 

NEWS
červen 2024 Kutná Hora

 

 


  


 

Zahájení kurzu
v Kutné Hoře

nejbližší zahájení
pro auto nebo motorku?
červen 2024
dle domluvy

učebna:
Jana Palacha 166, K.H.
budova základní školy


 

ZÁPIS / OBJEDNÁVKA
do kurzu autoškoly

• Elektronicky
on-line přihlášení

♦ do 3 pracovních dnů odpovíme

• Telefonicky


• SMS ve tvaru
jméno, příjmení, skupina
(příklad: Jan Novák B)

► poslat na 736 774 642

♦ do 3 pracovních dnů odpovíme